26 Juliol, 2013

CaixaBank obté un benefici de 408 milions i reforça el lideratge a Espanya


CaixaBank ha obtingut un resultat net atribuït de 408 milions d’euros en el primer semestre de l’exercici 2013 (166 milions d’euros en el mateix període del 2012) i reforça la seva solvència, la seva posició de liquiditat i el seu lideratge en banca a Espanya.

En els primers sis mesos de 2013, i d’acord amb el calendari previst, CaixaBank ha acabat la integració de les plataformes informàtiques de les caixes que formaven Banca Cívica. A més, l’entitat ha completat l’adquisició de Banc de València.

Oficines Centrals de CaixaBank a Barcelona

Dels resultats del primer semestre destaca:

  •  Posició de lideratge a Espanya. Després de la integració de Banca Cívica i Banc de València, CaixaBank reforça el seu lideratge a Espanya, amb 13,8 milions de clients i un volum de negoci de 526.552 milions (+2,4%). A més, a mitjan juliol, la revista financera Euromoney va reconèixer CaixaBank com a ‘Best Bank in Spain’ 2013 i ‘Best Retail Bank for Technology Innovation’.
  • Nivell de liquiditat excel·lent de 64.604 milions (+11.512 milions), un 18,4% del total dels actius del Grup, amb una bona estructura de finançament: la ràtio Loan to Deposits millora 11 punts percentuals fins a situar-se en un 117%. 
  • Solvència elevada, amb un Core Capital de l’11,6% després de la integració de Banc de València, el prepagament de les ajudes públiques del FROB rebudes per Banca Cívica i la venda d’un 10,1% de la participació a Grupo Financiero Inbursa. Destaca la capacitat orgànica de generació de capital (+98 punts bàsics de Core Capital). 
  • Gestió activa del risc. La ràtio de morositat se situa en el 9,75% (+34 pb al trimestre) i la ràtio de cobertura en el 75%. Amb la nova classificació de les operacions refinançades, la morositat arriba a l’11,17% i la cobertura, al 66%.
  • Exigent gestió de costos i consecució de sinergies. Les despeses recurrents es redueixen un 6,3% amb perímetre homogeni, en comparació amb el primer semestre de 2012. Les sinergies totals que es preveuen a partir del 2015 augmenten fins als 682 milions (amb un 90% ja capturat el juny de 2013), un 9,1% més que la previsió inicial de 625 milions.

 A més, en els darrers 12 mesos, l’entitat ha concedit 82.550 milions en crèdits, amb més de 1,1 milions d’operacions formalitzades.

 Obra Social: una prioritat inalterable

 “la Caixa” va aprovar el fet de dotar a l’Obra Social amb un pressupost de 500 milions d’euros per al 2013, el mateix que en els cinc anys precedents, tot consolidant, una vegada més i especialment en la conjuntura actual, el seu compromís amb les persones i amb la societat. 

La distribució d’aquesta inversió per àrees d’actuació es desglossa de la següent manera: 334 milions d’euros al desenvolupament de programes socials i assistencials (67% de la inversió); 67,1 milions, a iniciatives científiques i mediambientals; 64,3 milions a activitats culturals; i 34,6 milions d’euros a projectes educatius i d’investigació. 

Més informació a la nota de premsa de CaixaBank: Resultats primer semestre 2013

Deixa un comentari

La teva dirección de correu no será publicada Els camps necesaris están marcats *