13 Maig, 2014

Línia Oberta, la manera més còmoda de presentar la declaració de la renda 2013


Fins al 30 de juny està obert el termini de presentació de la declaració de la renda 2013 i ”la Caixa” t’ofereix Línia Oberta per facilitar-te’n el procés.

Amb Línia Oberta podràs:

    • Consultar la teva informació fiscal.
    • Sol·licitar la devolució de les declaracions de renda.
    • Pagar i domiciliar les declaracions de renda a ingressar (amb o sense fraccionament).
    • Presentar l’impost del patrimoni.

A més, hem incorporat en el web de ”la Caixa” l’apartat “Especial renda 2013”, amb informació d’interès referida a l’elaboració i la presentació del document i on trobaràs un enllaç al web de l’AEAT per baixar el programa PADRE.

Formes de pagament de la declaració de la renda a ingressar

Formes de pagament

Càrrec Canal Data presentació

Amb targeta de crèdit

Immediat

Oficines, caixers automàtics o Línia Oberta

Fins al 30/06/14

En compte

Immediat

Oficines, caixers automàtics o Línia Oberta

Fins al 30/06/14

Càrrec en compte el 30/06/14
  • Línia Oberta (no cal tenir Certificat Digital)
  • Web de l’AEAT (amb Certificat digital)

Fins al 25/06/14

 

El pagament es pot fraccionar en dos terminis. El pagament del segon termini de la renda es farà el dia 5/11/14.

Un cop feta la presentació mitjançant Línia Oberta, et mostrarem en pantalla un document generat per l’AEAT amb el codi electrònic que certifica oficialment la presentació.

Si estàs obligat a presentar l’impost sobre el patrimoni (model 714), només el podràs presentar telemàticament a través del web de l’AEAT (amb certificat digital) o de Línia Oberta.

Si has rebut l’esborrany, recorda que el termini per confirmar els esborranys acaba el 30 de juny, tant si el resultat de la declaració és a ingressar com si és amb dret a devolució.

Gestiona la declaració de la Renda 2013 amb Línia Oberta