24 Febrer, 2015

Descobreix com t’influirà la nova reforma fiscal


Efectes de la reforma fiscal en la teva renda

L’entrada en vigor de l’última reforma fiscal aprovada pel Governefectes importants efectes en l’IRPF, l’IVA i l’impost de societats. Davant d’aquest nou escenari, potser et preguntes com t’afectarà en la teva declaració de la renda de l’any 2015 que presentaràs el 2016. A continuació, detallem les implicacions principals que tindran per a tu aquests canvis:

Com m’afecta com a ciutadà?

  • Es modifiquen els trams impositius de la base imposable general de 7 a 5. El tipus mínim estatal passarà del 24,75% al 20% el 2015 , i al 19% el 2016 . La base imposable de l’estalvi es gravarà un 20% fins a 6.000 €, un 22% de 6.000 € a 50.000 € i un 24% a partir d’aquí.
  • S’estableixen ajudes per a les famílies, amb deduccions acumulables per nombre de fills i per cura d’ascendents majors de 65 anys.
  • Creació dels nous plans d’estalvi 5, destinats a l’estalvi conservador a mitjà termini, i que permeten l’exempció tributària de la inversió d’un màxim de 5.000 euros si es manté durant cinc anys.
  • Desapareix la deducció per arrendament d’habitatge per als llogaters, que no tindrà caràcter retroactiu.

Quines implicacions té si sóc autònom?

  • Reduiran el seu tipus impositiu del 21% al 19% el 2015, i al 18% el 2016.
  • Els nous autònoms comptaran amb una reducció del 20% pel rendiment d’activitats econòmiques durant els dos primers anys d’activitat.

I si tinc una empresa?

  • Es redueix el tipus de gravamen, establint-se un tipus únic per a totes les empreses, independentment de la seva mida, que passa del 30% al 25%.
  • Les societats tindran beneficis, com el manteniment del 15% per a empreses de nova creació.
  • Es crea la reserva de capitalització, que pot arribar a reduir el tipus efectiu d’aquestes empreses fins al 20,25% aproximadament. Tenint en compte l’aplicació d’un tipus de gravamen del 25% i que la reserva de capitalització genera una reducció en base del 10%, la reducció del tipus se situaria en un 2,5%, quedaria en 22,5%.

Si tens algun dubte amb aquests termes financers, t’animem a visitar el nostre Diccionari de termes econòmics.

Deixa un comentari

La teva dirección de correu no será publicada Els camps necesaris están marcats *