factura electrònica

10 Gener, 2012

Què és una factura electrònica?

La factura electrònica equival a una factura tradicional en paper que compleix amb tots els requisits legals i reglamentaris exigibles, garantint l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut. Consisteix a la transmissió de les factures entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (entre ordinadors), signats digitalment amb certificats reconeguts. L'emissió de factures electròniques té avantatges importants tant per a l'emissor com per al receptor: Reducció en costos (manipulació del paper, correu, arxiu, etc.). Seguretat total, gràcies a la firma electrònica es garanteix autenticitat, integritat i no repudi de les factures. Augment de la productivitat en les empreses, gràcies a l'ús de models estàndard homologats pel Ministeri d'Economia i Hisenda i pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Simplificació del procés d'emissió i recepció de factures, aportant una major operativitat. Més de 35.000 empreses ja intercanvien factures electròniques mitjançant el servei CaixaFactura de CaixaBank, gestionant més d'un milió de factures a l'any 2011. CaixaBank és l'entitat pionera a Espanya en la introducció de la factura electrònica. L'entitat va posar en marxa aquest servei en 2005 amb l'objectiu d'oferir un valor afegit a les seves empreses clients. Actualment, el servei de CaixaFactura està integrat amb altres serveis de gran interès per a les empreses com els de gestió de cobrament, pagament i finançament. Més informació sobre CaixaFactura de “la Caixa”  

INNOVACIÓ